Beş bin yıldan fazla bir süredir kendimizi uzun süreli yerleşimlerde organize etmeye başladığımızdan beri insanlar ekinler yetiştiriyor ve şehirlerin içinde ve çevresinde hayvan yetiştiriyorlar.

Yüzyıllar boyunca, şehirlerin kendilerine varolmasını mümkün kılan tarım faaliyetleri olarak şehirleşme ve gıda üretiminin doğal bir entegrasyonu olmuştur.

Sadece son yıllarda (II. Dünya Savaşı sonrası) ve özellikle çoğu Kuzey Amerika kentinde, kentsel ve kırsal alan arasındaki bölünmenin daha keskin bir şekilde tanımlandığı ve desteklendiği görülmüştür. Kuzey Amerika'da son yarım yüzyılın kentsel planlama ve düzenleme uygulamaları şehirler ve gıda üretimi, kentsel ve kırsal, metropol ve çiftlik arasındaki doğal bağları koparmaya çalıştı.

Bu eğilim, kentleri “ilerleme” ve çiftçiliği “geri” olarak gören ve halk sağlığının gıda üretimini ve hayvanların potansiyel olarak tehlikeli, kirli ve bulaşıcı olarak yetiştirilmelerini öngördüğü yanlış yönlendirilmiş bir kavram olarak algıladığı belirli bir kültürel yanlılıktan doğmuştur. Arazi kullanım kalıpları, emlak spekülasyonları ve “küresel gıda sisteminin” ortaya çıkışı Son altmış yılda kentsel tarımın marjinalleşmesine katkıda bulunmuşlardır.

  • Ankara Kalkınma Ajansı
  • Ankara Development Agency
  • BİLGİ HATTI
  • +90 (312) 310 03 00
  • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  • T.C. Ankara Kalkınma Ajansı
  • T.C. Ankara Valiliği
Copyright © 2019 Ankara Kalkınma Ajansı. | Tüm Hakları Saklıdır. www.tagtech.org.tr